Oddlužení fyzických osob, manželů a OSVČ bez zástavy (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava,...)

Úvod » Půjčky » Oddlužení

ODDLUŽENÍ

Jak se oddlužit rady pro fyzické osoby

Oddlužení je jakási "poslední záchrana" od dluhové pasti a je především určeno pro fyzické osoby, nebo právnické osoby kteří nejsou podnikatelé.


Jste-li fyzickou osobou (nevykonáváte žádnou podnikatelskou činnost) a nejste-li schopni již splácet vaše dluhy - můžete se dle insolvenčního zákona označit jako "osoba v úpadku" resp. osoba v platební neschopnosti. Musíte ovšem splňovat následující podmínky:
  • mít 2 nebo více věřitelů
  • neplníte k nim závazky po splatnosti po dobu delší jak 3 měsíce
Nemáte-li více jak 2 věřitele, tak dle insolvenčního zákona se bude jednat o exekuci (dle exekučního řádu).

Postup oddlužení fyzické osoby

Podáte k soudu na vzorovém formuláři návrh na insolvenci a zároveň také návrh na oddlužení. Pouze soud může rozhodnout na základě podkladů, zda-li máte právo být prohlášen jako osoba v úpadku. Podle insolvenčního zákona je dána věcná příslušnost krajskému soudu.

Soud poté přezkoumává situaci a může vyhlásit úpade, nebo je-li žádost špatně podána (nesplňuje formální náležitosti, je neurčitá, atd.) tak má soud právo zamítnou návrh. Zámitne-li soud návrh - vyzve k opravě či doplnění v určité lhůtě (minimální lhůta je stanovena na sedm dní).

Je-li výrokem soudu "úpadek", tak v rámci rozhodnutí soudu je také způsob jakým se bude řešit. V případě oddlužení fyzických osob se většinou jedná o konkurz, nebo právní oddlužení.

Výhodnější variantou se jeví oddlužení, což poskytuje dlužníkovi možnost oddlužit se jednou pro vždy, za předpokladu splnění podmínkem insolvenčního zákona.

Poradna pro vás

Napište si do naší poradny a nechte si poradit, nebo poraďte ostatním...
Oddlužení fyzických osob, manželů, nemovitostí a OSVČ online - rady a tipy 2023 | O webu | Partneři