EXEKUCE NEMOVITOSTÍ - dražby, exekutoři, nařizení exekuce na plat a výpočet

Úvod » Další produkty » Exekuce

EXEKUCE

informace o exukuci a jaké prává má exekutor

Instituce soudního exekutora vznikla v roce 2001. Soukromé osoby mohou vykonávat exekuční řízení, dražby, exekuce na plat a výpočet exukuce s pověřením státu. Exekutor by měl pracovat efektivněji než soudy, díky tomu že při úspěchu exekuce dostává exekutor zisk.

Každý exekutor může individuálně rozhodovoat o typu exekuce a vydávat příkazy a nařízení.

Pravomoci a činnosti exekutora

  • Vykonává exekuční tituly - tím se rozumí rozhodnutí soudu, zápis notáře se svolením k vykonatelnosti a další rozhodnutí o exekuci.
  • Sepisování exekutorských zápisů
  • Provádění dražeb nemovitostí i movitých věcí
  • Úschova cenných papírů, finančních prostředků a věcí
  • Poskytne právní pomoc oprávněnému nebo povinnému
Exekutor by měl nabízet prvání pomoc v průběhu celé exekuce, ale i před zahájením. Měl by poskytovat právní servis a vše spojené s pohledávkami. Exekutor se dá také využít jako urychlení a prevence před soudním řízením.

Díky širokým pravomocím exekutora musejí pojištovny, státní orgány a další instituce se exekutorem spolupracovat. Tedy má přístup k zjištění vlastnictví, dluhů, pojistek, atp. Exekutor má možnost s doprovodem policie navštívit prostory povinného (i v jeho nepřítomnosti) a provádět na místě exekuci majetku. Dražbou věcí movitých i nemovitých se zajišťuje úhrada nákladů vynaložených exekucí.

Provedení exekuce

Rozhodnete-li se pro využití exekutora, doporučujeme najít si na internetu exekutora poblíž sídla dlužníka. Od doručení vávrhu na exekuci soud do 15ti dní rozhodne zda-li bude exekuce povolena. Poté zaplatíte exekutorovi zálohu.

Více informací o exekucích

Exekuce je speciální úkon státních orgánů, kdy pomáhají sobě či jedné straně domoct jejich pohledávky. Pokud dlužník nevrátí peníze nebo jiný majetek věřiteli do sjednané doby, může poškozená strana podat žalobu na tuto osobu nebo dokonce společnost. Pokud dlužník neuposlechne, zabaví jeho majetek vyškolený personál neboli exekutoři. Zabavený majetek slouží k umoření dluhu. V ojedinělých případech může jít majetek do tzv. dražby. Veřejí zájemci se pak předbíhají v návrzích na konečnou cenu dané věci. Nemusí však jít o cenu, která odpovídá skutečné hodnotě majetku - někdy je cena podstatně nižší.

Pobočky

Exekutorské kanceláře mají své pobočky ve většině větších měst - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Teplice, Liberec, Zlín, Hradec Králové.
Poradna pro vás

Napište si do naší poradny a nechte si poradit, nebo poraďte ostatním...


Exekuce nemovitosní a dražba 2008 - 2023 | O webu | Partneři